Sakura

20 năm
Kinh nghiệm
0 Lượt đánh giá
1
Bài giảng

Giới thiệu giáo viên

Xin chào các bạn, tôi tên là Sakura hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi đã và đang giảng dạy tiếng Nhật cho rất nhiều Trung tâm tiếng Nhật, Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động. Tôi có thể dạy luyện thi JLPT từ N5 đến N1 và giảng dạy các kỹ năng làm việc trong các công ty Nhật như Business Nihongo, Business Maner.

Rất vui được gặp các bạn qua các bài giảng tại Jtalk

自己紹介

氏名:さくら(日本人女性)

経歴:

旅行業(添乗員)、宿泊業(国際ホテルセールスマネージャー、副総支配人)、飲食業(和食店長)、教育業(学校長兼日本語教師、ビジネス及びサービスマナー講師)、サービス業コンサルタントを日本、中国、インドシナ3国、シンガポール等で40年間の経験有り。

日本語、マナー教育:

個人や法人への日本語教育の経験多数。加えて、日本文化、顧客サービス、ビジネスマナー、社会人常識、就職関連等も教えております。

日本語指導モットー:

“継続は力也”。“正しく美しい日本語の発音”。

コツコツと努力しながらも、尚且つ効率的に学習でき、日本人のような発音ができるように指導。

それらの結果としまして、私が教育指導した多くの学習者は日本語能力試験合格や日系企業に就職を果たしております。

学習対象者:

初級から上級。

ビジネス敬語、ビジネス文書。接遇会話。

日本語発音矯正希望者。

サービス業や営業職の従事者。 

ツアーガイド希望者。

日系企業に就労希望者。

ビジネス、ソーシャルマナー習得希望者。

日本語能力検定試験(N1.2.3)受験対策。

媒介語:

英語(ビジネス会話程度)、中国語(日常会話程度)

Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Nhật
Bản ngữ
Tiếng Anh
Cao cấp
Tiếng Trung
Trung cấp
CÁC BÀI GIẢNG TẠI JTALK EDUCATION

Tiếng Nhật giao tiếp, phản xạ

Tiếng Nhật trong công ty

Luyện thi JLPT

Tiếng Nhật cho tu nghiệp sinh

Tiếng Nhật trong phỏng vấn xin việc

Tiếng Nhật cho trẻ em

Tiếng Nhật thương mại

Tiếng Nhật theo yêu cầu