Gói học của Jtalk

Hãy lựa chọn gói học mà bạn cảm thấy phù hợp nhất

Tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm chi phí
Học tập hiệu quả
100% giáo viên người Nhật
Học mọi lúc, mọi nơi
Lộ trình học riêng biệt

KAIWA 10

1.400.000đ

6.931JPY
60 phút - 10 buổi

KAIWA 20

2.800.000đ

13.861JPY
60 phút - 20 buổi

KAIWA 30

4.200.000đ

20.792JPY
60 phút - 30 buổi

VIP 10

1.800.000đ

8.911JPY
30 phút - 10 buổi

VIP 20

3.600.000đ

17.822JPY
30 phút - 20 buổi

VIP 30

5.400.000đ

26.733JPY
30 phút - 30 buổi