Thông tin lịch học

Chọn lịch học phù hợp với bạn

Tất cả thời gian được liệt kê theo múi giờ địa phương của bạn

Taeko

Xin chào các bạn, tôi tên là Taeko, đang sinh sống tại Osaka, Nhật Bản.Tôi đã dạy tiếng Nhật tình nguyện được 5 năm. Tôi có thể dạy được rất...

Chi tiết giáo viên
Chủ Nhật - 24/1/2021
Hôm nay
Ngày Tuần Tháng
Không có bài học nào!