Thông tin lịch học

Chọn lịch học phù hợp với bạn

Tất cả thời gian được liệt kê theo múi giờ địa phương của bạn

Risa Yamade

Xin chào các bạn. Tôi tên là Risa hiện đang sống tại thành phố Osaka. Ở đây có rất nhiều món ăn ngon. Sở thích của tôi là chơi nhạc...

Chi tiết giáo viên
Thứ Năm - 17/10/2019
Hôm nay
Ngày Tuần Tháng
Không có bài học nào!