Tài liệu về tiếng nhật

Tổng hợp các tài liệu hữu ích

毎日の聞き取り 50日 初級(Vol.1)‐ Mainichi kikitori Shokyuu Vol.1

Tải về

日本語の文1500-1500 câu tiếng Nhật

Tải về

日本語基本文法辞典ーA Dictionary of Basic Japanese Grammar

Tải về

イメージで覚えるげんきな漢字512-Kanji Look and Learn

Tải về

イメージで覚えるげんきな漢字512(ワークブック)ーKanji Look and Learn WorkBook

Tải về

五十音図と漢字の書き方ーBảng chữ cái và cách viết Kanji

Tải về

シャドウイング日本語を話そう初 中級ーShadowing Trung cấp

Tải về

シャドウイング 日本語を話そう中 上級ーShadowing Thượng cấp

Tải về

実用ビジネス日本語ーPractical Business Japanese

Tải về

なめらか日本語会話(MP3)ー Nameraka Nihongo Kaiwa (Mp3)

Tải về