Tiếng Nhật theo yêu cầu (Free talk)

Tiếng Nhật để đi du lịch tại Nhật Bản 2500 học viên Đăng ký ngay

Giới thiệu chung

Nhìn chung những học viên học tiếng Nhật đều học theo các giáo trình chung hiện nay, Tuy nhiên, trình độ tiếng Nhật của mỗi người rất khác nhau nên sẽ có những mạnh, điểm yếu khác nhau. Vì vậy, khóa học tiếng Nhật theo yêu cầu (Free talk) được thiết kế nhằm giúp học viên có thể tự do trao đổi với giáo viên về các điểm yếu cần cải thiện của chính mình. Từ đó giáo viên sẽ giúp bạn khắc phục và cải thiện những điểm yếu của mình, từ đó có thể tự tin khi giao tiếp tiếng Nhật.

Ngoài ra, việc tìm hiểu văn hóa, cuộc sống, môi trường học tập kinh doanh tại Nhật cũng là mối quan tâm của nhiều học viên, thông qua các buổi học, bạn có thể tìm hiểu những vấn đề trên từ chính giáo viên của bạn.

Mục tiêu khóa học

Giúp học viên khắc phục những điểm yếu trong tiếng Nhật của mình, từ đó có thể hiểu rõ và sử dụng thành thạo hơn.

Đối tượng phù hợp

Phù hợp cho tất cả các học viên muốn cải thiện trình độ tiếng Nhật theo lộ trình của riêng mình.

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được học theo lộ trình riêng tùy theo nhu cầu của từng học viên để cải thiện kiến thức của mình một cách hoàn chỉnh. Học viên có thể sử dụng ngân hàng bài giảng với hơn 800 chủ đề ở mọi cấp độ của Jtalk.

* Học viên sẽ học theo mô hình lớp 1-1 (1 thầy 1 trò)

Kết quả đạt được

+ Giúp học viên củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng trong tiếng Nhật.

+ Giúp học viên nâng cao khả năng Nghe - nói tiếng Nhật.

+ Giúp học viên luyện cách phát âm và ngữ điệu của người Nhật.

+ Giúp học viên khắc phục và cải thiện điểm yếu của chính mình.

Thời lượng

10 giờ

Giáo viên giảng dạy