Luyện thi năng lực Nhật ngữ JLPT

Tiếng Nhật để đi du lịch tại Nhật Bản 789 học viên Đăng ký ngay

Giới thiệu chung

Khóa học này dành cho các bạn muốn đi du học Nhật Bản, muốn tiếp xúc với tiếng Nhật, thi lấy chứng chỉ năng lực tiếng Nhật để đi du học, hoặc yêu cầu công việc

Mục tiêu khóa học

Giúp học viên có thể tham gia các kỳ thi để lấy chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N5 đến N1

Đối tượng phù hợp

Phù hợp cho các học viên có nguyện vọng và mong muốn tham gia các kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

+ Lớp JLPT N5: Yêu cầu đã thuộc bảng chữ cái.

+ Lớp JLPT N4: Yêu cầu trình độ tương đương với N5 trở lên

+ Lớp JLPT N3: Yêu cầu trình độ tương đương với N4 trở lên

+ Lớp JLPT N2: Yêu cầu trình độ tương đương với N3 trở lên

+ Lớp JLPT N1: Yêu cầu trình độ tương đương với N2 trở lên

Nội dung khóa học

Học viên sẽ được giáo viên người Nhật Bản luyện các nội dung như Ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu và Kanjji. Học theo bộ giáo trình Mina Nihongo đối với trình độ N5, N4 và học theo giáo trình Nihongo Somatome đối với trình độ N3 trở lên.

* Học viên sẽ học theo mô hình lớp 1-1 (1 thầy 1 trò)

Kết quả đạt được

Sau khóa học, học viên có thể tự tin tham gia các kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Thời lượng

70 giờ cho mỗi trình độ

Giáo viên giảng dạy